لیست تجهیزات پزشکی ، حروف ت – ث

نوشته شده توسط administrator در جولای 10th, 2011. دسته معرفی تجهیزات پزشکی


نام فارسی

نام لاتین

دسته

توضیحات
ترانسديوسر آمپلي فاير بيو پتانسيل بدن body biopotential amplifyer تجهیزات پزشکی فانكشن ژنراتوري جهت تامين پتانسيل لازم در بررسي عصب وعضله بكار ميرود
ترانسديوسر آمپلي فاير سيگنالهاي فيزيولوژي physiology signal amplifyer تجهیزات پزشکی فانكشن ژنراتوري كه جهت تامين سيگنالهاي فيزيولوژيك براي تحريك هاي مورد نياز در بررسيهاي فيزيولوژيك استفاده مي شود.
ترازوي آنالوگ اطفال infant scale.mechanical تجهیزات پزشکی ترازوي وزن كردن اطفال كه بر اساس نيروي وارده به يك فنر كار مي كند و وزن به صورت آنالوگ نمايش داده مي شود
ترازوي آنالوگ بزرگسال adult scale,mechanical تجهیزات پزشکی اين نوع ترازوها نمايشگر آنالوگ داشته و وزن رابه صورت آنالوگ نمايش مي دهند. 
تيوب آندوسكوپي endoscopic تجهیزات پزشکی
تيغ آنژيوگرافي angiography تجهیزات پزشکی
تجهيزات ظهور و ثبوت اتوماتيك (تجهيزات ظهور و ثبوت اتوماتيك تصويربرداري در دندانپزشكي)  automatic تجهیزات پزشکی
تيشو پروسسور اتوماتيك automated تجهیزات پزشکی وسيله اي است كه پردازش بافت (ثابت سازي ,خشك كردن و تمييز كردن )را به صورت اتوماتيك جهت اينكه اجزا سلولي نمونه به شكل درست در زير ميكروسكوپ الكتروني قرار گيرد انجام مي دهد 
تيتراتور معمولي اتوماتيك Automatic تجهیزات پزشکی كاربرد آن بصورت تيتراتور دستي است كه بطور اتومات بر اساس داده ها عمل ميكند. 
تخت ارتوپدي Orthopedic bed تجهیزات پزشکی تخت مخصوص ارتوپدي  
تخت اتاق عمل ، مخصوص  ارولوژي urological table تجهیزات پزشکی تخت مخصوص عملهاي اورولوژي كه قسمت قرار گرفتن پاها در آن كنترل شده و تنظيم مي گردد 
تيوب ارولوژي   orology   تجهیزات پزشکی
تيوب اسكوپي Scopic تجهیزات پزشکی
تصفيه كننده آب اسمزي معكوس   Reverse osmosis تجهیزات پزشکی در اين دستگاه ابتدا يون هاي مضر براي تجهيزات اين سيستم از آب جدا شده و  سپس وارد تجهيزات اسمز معكوس مي گردد كه در اين حالت با گذشتن آب از غشاء  خاصي املاح از آن جدا شده كه بعد از خروج از سيستم ذخيره و انبار مي گردد . 
تخت اطفال baby bed تجهیزات پزشکی تخت مخصوص اطفال
تخت اطفال و نوزاد Infant and Baby bed تجهیزات پزشکی تختهاي مخصوص اطفال و نوزاد  
تحريك كننده الكتريكي-عصبي اعصاب مركزي   peripheral nerve system تجهیزات پزشکی يك تحريك كننده كه روي بصل النخاع نصب شده و براي معلولين ستون فقرات به كار مي رود 
تيوب اكسيژناتور   oxgenator تجهیزات پزشکی
تورنيكت الاستيكي elastics تجهیزات پزشکی وسيله اي است كه براي كمپرس كردن رگ هاي خوني با به كارگيري در اطراف آن  مورد استفاده قرار مي گيرد . 
تخت الكترومكانيكي electromechanical   تجهیزات پزشکی بيشتر دراتاق عمل جراحي استفاده ميشود وتغيير آن درارتفاع -سطح وزاويه توسط موتورهاي الكترو مكانيكي صورت ميگيرد. 
تخت الكتريكي اتاق عمل electrical bed, surgical room تجهیزات پزشکی تنظيم سطوح يا ارتفاع آن به صورت الكتريكي از روي پايه انجام مي شود 
تخت الكتريكي   Electrical Bed تجهیزات پزشکی
تخت اتاق الكتريكي با ريموت عمل electrical controlled table تجهیزات پزشکی تنظيمات آن از روي يك كنترل دستي به صورت الكتريكي انجام مي شود 
تحريك كننده الكتريكي-عصبي   electrical nerve تجهیزات پزشکی
ترالي اورژانس emergency cart تجهیزات پزشکی ترالي اورژانس يا ترالي كد كه قسمتهايي براي قرار گرفتن الكتروشوك، تخته CPR ، داروها و لوازم احيا دارد. اين ترالي معمولا يك دو شاخه براي اتصال به برق نيز دارد 
تخت اورژانس Emergrncy  bed تجهیزات پزشکی تختي كه قابليت تاشدن را دارد و براي همراه بيمار استفاده مي شود 
: تصفيه كننده آب اولترا ويولت UV تجهیزات پزشکی اين سيستم كه از يك لامپ uv ضد عفوني كننده استفاده ميكند با توليد موج كوتاه براي  از بين بردن باكتريها , ويروسها و ميكرو ارگانيسم هاي موجود در آب استفاده ميشود. 
تميزكننده اولتراسونيك ultrasonic تجهیزات پزشکی اين سيستم ها جهت توليد كردن و تحويل دادن امواج به كار مي روند اين دستگاه از   يك تانك پرشده با محلول تميز كننده تشكيل شده است و عموما شامل يك ژنراتور فركانس  راديويي ( فركانس از 25 تا KHz 40 ) مي باشند .همچنين يك تانك از جنس استيل ضد زنگ  كه داراي بسكت يا سيني است را شامل مي شود . تميز كردن با ارتعاشات  اولتراسونيك همراه است . بعضي از سيستم ها شامل 2 يا 3 تانك براي اجراي سيكل  اولتراسونيك جهت شستشو ، آبكشي و خشك كردن مي باشد .آنها همچنين ممكن  است شامل قابليتهاي گرمايي نيز باشند اين سيستم ها جهت برداشتن آلودگي هاي  بيولوژيكي از جراحي و تجهيزات آزمايشگاهي هستند و در انواع زميني و كوچكتر  ( روميزي ) وجود دارند
ترالي بالاي تخت   Stand trolley تجهیزات پزشکی ترالي كه بالاي تخت بيمار نصب شده وجهت نصب مونيتور ودستگاه بكا ر ميرود 
تخت بخشهاي ويژه ICU & CCU bed تجهیزات پزشکی تخت مخصوص بخش ICU , CCU  
تصويربرداري بر مبناي امواج الكترو مغناطيسي  based on electromagnet – RF waves    تجهیزات پزشکی
تصويربرداري بر مبناي پرتو يونيزان based on ionized wave تجهیزات پزشکی
تصويربرداري بر مبناي توليد اشعه ايكس   based on generation x-ray تجهیزات پزشکی
تصويربرداري برمبناي امواج اولترا سوند based on ultrasonic wave تجهیزات پزشکی
تيوب برونكوسكوپي bronchescopy تجهیزات پزشکی
تيغ بيستوري Bistouries, Tracheal تجهیزات پزشکی
تيوب بيهوشي anesthesia  تجهیزات پزشکی
ترالي بيهوشي   carts, Anesthesia تجهیزات پزشکی ترالي مخصوص كه معمولا در اتاقهاي عمل و كنار دستگاه بيهوشي قرار دارد و داروهاي بيهوشي را داخل آن نگهداري مي كنند 
تست بيولوژيك دندانپزشكي Biological test تجهیزات پزشکی تستهاي حاوي اسپور زنده كه در اثر حرارت از بين مي روند 
ترالي  پانسمان carts تجهیزات پزشکی ترالي ويژه اي جهت پانسمان زخمها كه كليه لوازم پانسمان در كشوهاي آن موجود است 
تثبيت كننده بين استخواني، پر كننده filler تجهیزات پزشکی مواد سازگار با بدن براي پر كردن حفره هاي ايجاد شده 
تيوب پنوماتيك pneumatic تجهیزات پزشکی
تورنيكت پنوماتيك Tourniquets, Pneumatic تجهیزات پزشکی تامين فشار هواي داخل كافها بصورت پنوماتيك مي باشد. تورنيكت اتوماتيكي است كه جهت كمپرس رگها بكار ميرود 
تاكومتر tachometer تجهیزات پزشکی دور سنجي كه براي سنجش سرعت زاويه اي در حركت دوراني مورد استفاده قرار  ميگيرد و مكانيزم عمل آن به طريق نوري (تابشي) و مكانيكي ميباشد ( كوپل محوري) 
تانك الكتروفورز electrophoresis chamber تجهیزات پزشکی اطاقك يا تانك الكتروفورز بخشي از مجموعه دستگاه الكتروفورز بوده وداراي جايگاهي  براي نگهداري  با فر ذخيره اي درطول الكتروفورز هم چنين مكاني  براي تعبيه الكتر ودهاي  كاتدو آند در داخل آن مي باشد تانكهاي الكتروفورزعايق جريان الكتريسيته بوده  ودر بيشتر مواقع از جنس پلا ستيك ساخته ميشوند تانك شامل دو قسمت جدا شده  توسط يك ديواره ميباشد هردو قسمت با حجم هاي مادي از بافر پر ميشوند در يك  قسمت آند(الكترودپشت) ودرقسمت ديگر كاتد(الكترودمنفي)قرار دارد جنس الكترود ها از پلاتيسيوم يا گرافيك (كربن)ميباشد درصورتيكه حجم بافر استفاده شده كم باشد  (كمتر از ml700) بايدپس از الكترفورز آن رادور ريخت زيرادر اثر الكتروليز آب PH آن تغيير  مي كند 
تثبيت كننده عضلاني muscle fixation تجهیزات پزشکی
تجزيه ادرار  urine analyze تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی
تجهيزات بسته بندي استريل Sterile packaging equipment تجهیزات پزشکی
تجهيزات پزشكي   Medical Equipment تجهیزات پزشکی

تجهيزات تست شامل مت تست test equipment -  Test Mat تجهیزات پزشکی تجهيزات مخصوص جهت آزمونهاي حركت اعضا
تخت اتاق عمل operation room bed تجهیزات پزشکی براي تخصص هاي خاص جهت اتاق عمل در بخش مياني اتاق عمل فيكس شده واز حفاظتهاي الكتريكي خاص جهت نشت جريان الكتريكي استفاده ميكند.
تخت احياء نوزادان Resuscitators board تجهیزات پزشکی قبلاً براي تعويض خون بكار ميرفت ولي امروزه از آن جلوي تخت زايمان و نيز اعمال جراحي بر نوزادان مورد استفاده قرار ميگيرد . ايجاد گرماي موضعي بين 37 – 30 بدون مزاحمت پزشك و همچنين كنترل حرارت به صورت اتومات متناسب با درجه حرارت بدن نوزاد بكار ميرود.
تخت انتقال تجهيزات stret cher medical equipment تجهیزات پزشکی يك ترالي ساده چرخدار جهت حمل تجهيزات در كنار برانكارد
تخت بيمار در آمبولانس mattress,Ambulance   تخت ثابت بيمار كه در آمبولانسهاي ويژه موجود است
تخت تاشو folded bed تجهیزات پزشکی تختي كه قابليت تاشدن دارد و براي همراه بيمار مورد استفاده قرار مي گيرد
تخت كشش traction table تجهیزات پزشکی تخت مخصوص براي اعمال كشش به ستون فقرات گردني يا كمري
تخت ماساژ massage bed تجهیزات پزشکی يك تخت ثابت كه نشيمن گاه آن از جنس سخت تهيه شده است و براي ماساژهاي فيزيو تراپي از آن استفاده ميشود.
تختهاي سي آرم C arm-bed تجهیزات پزشکی تختهاي سيستم راديوگرافي موبايل
تخته كلم موتور تكفاز motor electricity small box تجهیزات پزشکی جعبه كوچك روي پوسته كه برق وروذي را به كل موتور وصل ميكند
تخته متقارن Balance Board تجهیزات پزشکی وسيله اي براي تقويت تعادل بدن
ترازوي الكترونيكي electric balance تجهیزات پزشکی وسيله اندازه گيري وزن به صورت الكترونيكي با ظرفيت هاي مختلف با دقت  تا  گرم
ترازوي مكانيكي mechanical  balance تجهیزات پزشکی وسيله اندازه گيري وزن به صورت مكانيكي به دقتهاي تاگرم
ترالي حمل زباله Trash trolly تجهیزات پزشکی از اين ترالي جهت حمل زباله به اتاقك مركزي جمع آوري زباله استفاده مي شود
ترانس جرقه ديگ بخار spark trans تجهیزات پزشکی توليد جرقه يا ولتاژ بالا
تراول كابل چاهك آسانسور travel cable تجهیزات پزشکی رساندن فرمانهاي كابين به تابلوي اصلي
ترمو درم (كرايو و زيبايي، ترمو درم) Thermoderm تجهیزات پزشکی وسيله اي سات كه در جراحي پلاستيك از آن استفاده مي شود
ترموسيلر Thermo sealer تجهیزات پزشکی دستگاهي است كه بادرجه حرارت بالا چسبهاي پروتز را Seal مي كند
تشك ترموكولاتور thermogulator mattress تجهیزات پزشکی يك تشك كه با استفاده از منبع به خصوص ,دماي لازم را جهت گرم كردن مهيا ميكند
ترموگراف thermograph system تجهیزات پزشکی ثبت حرارتي اندامها بر اساس شدت رنگ كه وابسته به دماي قسمتهاي مختلف بافت مي باشد. رتگ قرمز تيره دماي بالا و رنگهاي روشن تر دماهاي پايين را نمايش مي دهند
ترميم ريشه root repair cement تجهیزات پزشکی سيمانهايي عمدتا از جنس كلسيم هيدروكسايد كه براي كانالهاي عفوني و ترميم ريشه كاربرد دارتد
تست پاور ايزوله Dielectrically tester تجهیزات پزشکی ايزولاسيون منبع تغذيه دستگاه را اندازه گيري مي نمايد
تست تنفس breathing test instrument تجهیزات پزشکی جهت آزمون كردن ماهيچه هاي قفسه سينه مورد استفاده قرار ميگيرد كه فضاي لازم براي ريه ها جهت تنفس را فراهم كند.
تست ورزش exercise test تجهیزات پزشکی بيماراني كه مبتلا به بيماري عروق كرونري هستند در هنگامي كه تحت تنش فيزيكي  باشند ECG غير طبيعي دارند. از تست ورزش براي پيش بيني، تشخيص و مانيتور  كردن  بيماريهاي قلبي ، ريوي و عروقي استفاده ميشود. تست ورزش در تعيين  توانايي كاريا ورزش فرد ، در طب پيشگيري ودر توانبخشي هم به پزشك كمك ميكند.
تست ورزش (تردميل) exercise test تجهیزات پزشکی بيماراني كه مبتلا به بيماري عروق كرونري هستند در هنگامي كه تحت تنش فيزيكي  باشند ECG غير طبيعي دارند. از تست ورزش براي پيش بيني، تشخيص و مانيتور  كردن  بيماريهاي قلبي ، ريوي و عروقي استفاده ميشود. تست ورزش در تعيين  توانايي كاريا ورزش فرد ، در طب پيشگيري ودر توانبخشي هم به پزشك كمك ميكند.
تستر اسپكتروفتومتري spectrophotometer tester تجهیزات پزشکی توليد يك دسته طيف نوري بر اسا س استاندارد
تستر ايمپلنتهاي كاشتني implant stress tester تجهیزات پزشکی يك ماشين تنش و كرنش جهت شبيه سازي وضعيت مفصلي كه ايمپلنت را در آن جايگذاري مي كنند تا مقاومت و كارايي ايمپلنت آزمون شود
تستر كور رنگي blindspot tester تجهیزات پزشکی وسيله اي كه با يك منبع نوري در طول موجهاي مختلف بازه كوررنگي چشم را تشخيص ميدهد.
تسيس thesys تجهیزات پزشکی جراحي آندوسكوپيك از طريق فورامل
تشك ويل چر mattresses تجهیزات پزشکی تشك مخصوص استفاده براي دراز كشيدن بيماران فاقد توانايي حركت يا افراد ناتوان جسمي.
تشك برقي نوزادان Blankets, Infant electrical تجهیزات پزشکی ازيك وارمر تشكيل شده و دماي لازم براي بيمار را فراهم مي آورد.
تشك مواج بادي اكتيو air Mattress Systems,active تجهیزات پزشکی از اين نوع تشكها در بخشهاي ويژه و براي بيماراني كه زخم بستر پيشرفته دارند استفاده مي شود
تشك مواج بادي پسيو air Mattress Systems,pasive تجهیزات پزشکی تشكهاي معمولي يا غير فعال كه بيشتر در مراقبتهاي خانگي استفاده مي شود و موج ايجاد شده در يك مسير خواهد بود
تشكچه سيليكوني ويل چر Silicone mattress تجهیزات پزشکی تشكچه پرشده از ماده سيليكوني كه در زير نشيمنگاه معلول بر روي صندلي چرخدار يا ساير سطوح قرار گرفته و باعث توزيع متوازن فشار در محل تماس نشيمنگاه با سطح مي گردد.
تصفيه همزمان خون auto logos blood transfusion تجهیزات پزشکی دستگاهي است كه در حين عمل جراحي خون بيمار را تصفيه مي كند و به خود بيمار باز مي گرداند
ترانسديوسر تعيين گرفتگي رگ vein occlusion radiofrequency system تجهیزات پزشکی ترانسديوسر پيزو جهت تعيين گرفتگي رگ با استفا ده از تكنيك داپلر
تك پله كنار تخت patient transfer stair way تجهیزات پزشکی يك پله جهت تامين ارتفاع لازم براي پايداري وضعيت بيمار درهنگام بالا رفتن از تخت مورد استفاده قرار ميگيرد.
تله مانيتورينگ علائم حياتي telemonitoring تجهیزات پزشکی يك مانيتور براي نمايش و ثبت فعاليتهاي بيمار كه روي بدن بيمار نصب شده و از راه دور اطلاعات را به يك مركز ارسال مي كند
تلويزيون Television تجهیزات پزشکی يك تلويزيون كه در اتاقهاي بستري وجوددارد
تحريك كننده الكتريكي-عصبي تناسلي وتوليد مثل reproductive تجهیزات پزشکی محركهاي بخصوص كه از جنس پنوماتيك بوده و جهت تحريكهاي تناسلي استفاده مي شود
تنس TENS تجهیزات پزشکی دستگاه تحريك كننده الكتريكي عصب از طريق پوست كه در آن موج الكتريكي با مدت زمان كوتاه بين 50  تا 250 ميكروثانيه باعث تحريك اعصاب حسي مي شود و بعنوان روش تسكين در د مورد استفاده قرار مي گيرد.
تنسيومتر tensiometer تجهیزات پزشکی دستگاهي است براي اندازه گيري تحمل پذيري نمونه مورد آزمايش در مقابل نيروي  كششي.
توپوگرافي topography تجهیزات پزشکی تشخيص پستي و بلندي سطح شبكيه
توراكوسكوپ thoracoscope   آندوسكوپي براي بررسي ريه كه از بين دنده ها وارد مي شود.
توربيدومتر Turbidimeter تجهیزات پزشکی پراكندگي تابش در اثر برخورد با نمونه هاي راكد مي تواند مبناي اندازه گيري باشد.  به اين گونه روشها ، روشهاي كدورت سنجي نيز مي گويند. روش سنجش انعكاس  پرتو را نفلومتري و روش كاهش توان پرتو را توربيدومتري مي خوانند. يكي از دستگاهاي سنجش در همين رابطه توربيدومتر بوده كه داراي بخش ذيل مي باشد: 1- منبع نور  2- انتخابگر طول موج  3- كاپ واكنش  4- آشكار ساز   5- ثبات
توربين هندپيس turbine تجهیزات پزشکی وسيله پره دار قابل چرخش با نيروي هواي متراكم
تورنيكت Tourniquets تجهیزات پزشکی وسيله اي جهت جلوگيري از خونريزي شديد وايجاد يك جريان خون درون بافتي اين وسيله از كاف تشكيل شده كه توسط مخزن هواي فشرده شارژ ميشود.
توري نسوز Fire  mantle تجهیزات پزشکی جهت پخش كردن حرارت شعله بر روي شعله قرار مي گيرد .
توليد كننده گاز (تجهيزات تاسيسات توليد كننده گاز) gas generator تجهیزات پزشکی يك توليد كننده مركزي جهت تامين گاز هاي مورد نياز بيمارستانكه عموما به شكل سانترال در تاسيسات استفاده ميشود.
تونومتر tonometer تجهیزات پزشکی دستگاهي كه فشار و كشش داخل چشمي را اندازه گيري ميكند. چشمهاي بيمار در و ضعيت بيهوشي هستند پس بيمار به پشت دراز كشيده .دستگاهي روي شبكيه  قرار گرفته و نيرويي را روي كره ي چشم اعمال ميكند. مقدار فشار چشم  خوانده ميشود و تقريباً هر 15 ثانيه ثبت ميگردد. اين پروسه روي چشم ديگر نيز  صورت ميگيرد.
تي دي اس متر TDS meter تجهیزات پزشکی دستگاهي كه جهت تعيين ميزان جامدات حل شده درآب بكار ميرود بيشتر جهت آبهاي صنعتي واستخرهاي شنا كاربرد دارد.
تي ويو T-wavw تجهیزات پزشکی دستگاهي است كه بيان مي كند كه آيا نياز به پيس ميكر در قلب وجود دارد يا خير
تيپ هاي عروقي Vascular tips تجهیزات پزشکی براي بلند كردن و جدا كردن مويرگها استفاده مي شود و چون داراي دو رنگ است، قابليت تشخيص را به پزشك مي دهد
تيغ ميكروتوم Cutter تجهیزات پزشکی تيغ يكبار مصرف ميكروتوم
تيغ جراحي surgical blade تجهیزات پزشکی تيغي فلزي كه با استفاده از آن امكان ايجاد برش بر روي لثه فراهم مي گردد
تيمپانومتر Tympanometer تجهیزات پزشکی توسط اين سيستم امكان اندازه گيرى تمام اتوماتيك امپدانس در چند ثانيه وجود دار
تيو بهاي ديگ بخار tub تجهیزات پزشکی سيستم لوله هاي مرتبط با ديگ جهت انتقال آب سرد و گرم و بخار
تيوب شيشه اي فشار سنج Glass Tupe تجهیزات پزشکی لوله استوانه اي شكل بلندي است كه ارتفاع جيوه در اين ستون تغيير مي كند.
تخت جنرال  اتاق عمل surgical table تجهیزات پزشکی تخت معمولي كه براي عملهاي عمومي استفاده مي شود
تيغ تيز كن چرخشي rotary تجهیزات پزشکی در اين وسيله از يك بازو جهت نگهداشتن تيغه در مقابل يك ديسك افقي چرخشي  استفاده مي شود كه يك تركيب ساينده را شامل مي شود.همانطوري كه اين  ديسك مي چرخد،اين سايش بين تيغه و ديسك كشيده مي شود تا لبه برش  صيقل شود.
تخت اتاق عمل، مخصوص جراحي  چشم ophthalmology bed تجهیزات پزشکی يك تخت خاص كه موقعيت سر بيمار روي آن ثابت مي شود و بيمار معمولا به صورت نيمه نشسته است
تحريك كننده الكتريكي-عصبي چشمي ocular تجهیزات پزشکی با تحريك اعصاب چشم حركت كره چشم را توسط ماهيچه هاي اوربيتال فعال مي نمايد.
تست حرارتي دندانپزشكي Dental Thermal test تجهیزات پزشکی مجموعه تستهاي استريل كه در اثر حرارت تغيير رنگ مي دهند
ترالي حمل البسه carts, linen laundry تجهیزات پزشکی ترالي مخصوص حمل لباسهاي بيمار يا پرسنل، به لاندري يا  بخش يا اتاق عمل
ترالي حمل بيمار trolley تجهیزات پزشکی وسيله اي جهت حمل بيمار از بخشي به بخش ديگر در بيمارستان مورد استفاده قرار ميگيرد.
ترالي حمل دارو carts, medication تجهیزات پزشکی ترالي پرستاران جهت حمل دارو به كنار تخت بيماران. اين ترالي در بخشهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد
ترالي حمل دستگاه carts, instrument تجهیزات پزشکی يك، فريم مخصوص با چرخهايي در زير آن براي جابجايي آسان دستگاههايي همانند الكتروكوتر كه در محيطهاي بيمارستاني مثل اتاق عمل نياز به جابجايي دارند
ترالي حمل ست surgical carts تجهیزات پزشکی ترالي مخصوص كه جهت ستهاي ابزار جراحي اطراف تخت اتاق عمل و نيز انتقال به CSR استفاده مي شود
ترالي حمل غذا carts, food service تجهیزات پزشکی ترالي ويژه اي همراه يك گرم كن، كه غذا را به بخش بستري حمل مي نمايد و قسمتي هم براي لوازم پذيرايي دارد
ترالي حمل كپسول carts, gas cylinde تجهیزات پزشکی ترالي ويژه اي در ابعاد مختلف مطابق با سايزهاي كپسولهاي گازهاي طبي كه براي حمل آسان اين كپسولها در محيط بيمارستاني استفاده مي شود
ترالي حمل مواد غذايي و لوازم carts تجهیزات پزشکی وسيله اي جهت حمل مواد غذايي براي بيماران كه امكان گرم كردن وگرم نگه داشتن غذا را دارد.
ترانسديوسر دام trap transducer تجهیزات پزشکی ترانسديوسري است كه به سر بالن پمپ متصل شده و براي اندازه گيري فشار خون استفاده مي شود
تكلم حجره (دستگاه تكلم حجره) speech processor تجهیزات پزشکی وسيله است براي معلوليني كه حنجره آنها مشكل دارد
تيشو پروسسور دستي manual تجهیزات پزشکی وسيله اي است كه بافتها در داخل آن قرار گرفته وپردازش به صورت دستي در محفظه هاي مختلف انجام ميگيرد
تيتراتور معمولي دستي Manual تجهیزات پزشکی معمولا براي اندازه گيري غلظت ، مولاريته و اكي والان بر اساس خنثي سازي بكار  برده مي شود و بصورت دستي كنترل مي شود.
تيتراتور ميكروتيتراسيون دستي Manual تجهیزات پزشکی عمل تيتر نمودن در مقياسهاي دقيق را بر اساس ميكرو ليتربه شكل دستي انجام مي دهد.
تخت الكتريكي دوشكن two fold تجهیزات پزشکی تخت بيمارستاني براي بستري بيمار دربخش هاي ويژه يا معمولي باقابليت تغيير موقعيت (از دو قسمت تا مي شوند) اين تخت جهت تخصصهايي مانند زنان بكار گرفته ميشود.
تخت الكترومكانيكي دوشكن two fold تجهیزات پزشکی تختهايي كه با نيروهاي الكترو مكانيكي در دو قسمت تغيير زاويه مي دهند
تخت مكانيكي دوشكن two fold تجهیزات پزشکی تختهايي كه از دو قسمت تا مي شوند و بيشتر براي تخصص زنان كاربرد دارند.
تخت دياليز و خونگيري dialysis bed تجهیزات پزشکی تختي كه جهت بيماران دياليزبراي قرار گرفتن بيمار در سطح افقي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ترازوي ديجيتال اطفال infant scale-electronic تجهیزات پزشکی در اين نوع ترازو از اختلاف جريان عبوري از يك (strain Gauge) وزن به صورت ديجيتال نمايش داده مي شود.
ترازوي ديجيتال بزرگسال adult scale,electronic تجهیزات پزشکی ترازويي كه بر اساس اندازه گيريهاي ديجيتالي وزن را برروي يك صفحه ديجيتال نمايش داده مي دهند.
تخت اتاق عمل، مخصوص  ژينكولوژي gynocological bed تجهیزات پزشکی تخت به خصوصي كه براي معاينات در تخصص زنان و زايمان مورد استفاده قرار مي گيرد و يك شكن خاص براي بالاتر قرار گرفتن پا نسبت به بدن دارد
توموگرافي ساده tomography تجهیزات پزشکی نوعي تكنيك اشعه X اشعه است كه به منظور تهيه تصاوير مقطعي از بدن مورد استفاده قرار ميگيرد. و با كاهش سايه هاي حاصل از ساختمانهاي آناتوميك روي هم قرار گرفته موجب بهبود كارآيي تشخيص در مقايسه با تصوير برداري راديوگرافيك عمومي ميشود.
تخت الكتريكي ساده electrical bed تجهیزات پزشکی تخت بيمارستاني براي بستري بيمار دربخش هاي ويژه يا معمولي باقابليت تغيير موقعيت اين تخت جهت بيماران معمولي مورد استفاده قرار ميگيرد.
تخت مكانيكي ساده mechanical bed تجهیزات پزشکی تخت بيمارستاني براي بستري بيمار دربخش هاي ويژه يا معمولي باقابليت تغيير موقعيت اين تخت جهت بيماران معمولي مورد استفاده قرار مي گيرد.
تورنيكت ساده Tourniquets, general تجهیزات پزشکی اين نوع ابزار بصورت يك بند پلاستيكي بوده و دور عضو ثابت مي شود
تخت الكترومكانيكي سه شكن three fold تجهیزات پزشکی تختهايي كه موتورهاي الكترومكانيكي آنها را در سه محور سطح و زاويه ارتفاع تغيير مي دهد
تخت مكانيكي سه شكن three fold تجهیزات پزشکی تختهايي كه به صورت مكانيكي از سه قسمت تا مي شوند و براي عملهاي تخصصي مثل ارتوپدي استفاده مي شوند
تخت الكتريكي سه شكن three fold تجهیزات پزشکی تخت بيمارستاني براي بستري بيمار دربخش هاي ويژه يا معمولي باقابليت تغيير موقعيت (از سه قسمت تا مي شوند) ميباشد اين تخت جهت تخصصهايي مثل ارتوپدي واعصاب  مورد استفاده قرار ميگيرد.
تخت سي پي آر CPR bed تجهیزات پزشکی نوع خاصي از تخت است كه براي عمل سي پي آر از آن استفاده مي شود
تخت صندلي شو Examination chair تجهیزات پزشکی يك تخت ساده كه از قسمت كمر شكسته شده و به شكل صندلي نيز در مي آيد و جهت معاينه و بررسي شرايط بيمار استفاده مي شود
ترانسديوسر فشار خون Adapter Cables, Pressure Transducer تجهیزات پزشکی وسيله اي است كه فشار خون را به سيگنال الكتريكي تبديل مي كند. اين سيگنال جهت نمايش برروي مانيتوريمگ استفاده مي شود
ترانسديوسر فلوتر قلبي عروقي Cardiovascular Floater تجهیزات پزشکی جهت تعيين دبي خون جهت خروجي قلب كه به روش اولترا سونيك اين كار انجام ميشود
ترنسپورت كانتينر (transport container) transport container تجهیزات پزشکی كانتينر هاي حمل ونقل از جنس الومينيوم مخصوص جهت نگهداري مواد راديو اكتيو  بكار ميرود بعضي از انواع ان براي نگه داشتن  اپليكاتور هاي پزشكي قبل وبعد از  استفاده بكار ميروند.
تشك مواج آبي bed water mattress تجهیزات پزشکی تشكهايي كه با آب جهت كاهش سطح فشار به بيمار پر مي شوند اين تشكها اغلب از چندين بخش كيسه هاي آب كه در ميان پلاستيك هاي محكم معمولاً از جنس ونيل قرار گرفته است تشكيل شده اين تشكها اغلب از طريق يك شير از آب پر ميشوند و براي كاهش فشار روي پوست بيمار مورد استفاده قرار ميگيرند.
ثابت كننده  (تجهيزات ثابت كننده كمكهاي اوليه) Immobilization & Extrication Equipment تجهیزات پزشکی اعضا آسيب ديده افراد مصدوم را در هنگام حمل و نقل ثابت نگه مي دارد.
Web Statistics